FANDOM


Boski Oręż (神器 Shinki?) to termin opisujący czyste duchy zamieniane w przedmioty potrzebne bogom do różnych zadań, np. pokonywania demonów. Są również nazywane Świętymi Skarbami lub Świętymi Narzędziami. Tak jak Bogowie i Demony pochodzą z Dalekiego Brzegu.

Pochodzenie Edytuj

Boski Oręż jest wykonany z ducha zmarłego człowieka (死霊 shiryou?). To zwykle oznacza zbłąkane dusze ludzi, którzy zostali zamordowani lub zginęli w wypadkach. W oczach bogów, ludzie, którzy zmarli z powodu tych przyczyn zasługują na drugą szansę, ponieważ nadal chcą żyć; jest to najbardziej prawdopodobnym powodem dlaczego te dusze zostają wybrane, aby stać się boskimi orężami.

Wygląd oręża zależy od tego, jak wyglądał człowiek w chwili śmierci. Yukine, na przykład, wygląda jak współczesny nastolatek, Mayu wygląda jak kobieta w wieku około dwudziestu lat, a Daikoku wygląda jak mężczyzna po trzydziestce.

Przed zamianą ducha w boski oręż, duch nie może być uszkodzony w żaden sposób, musi być czystym duchem. Duch może być uszkodzony i nie nadawać się do użytku, gdy jest atakowany lub opętany przez demona (częściowo lub całkowicie). "Opętany", odnosi się także do ducha, który zmarł z powodu popełnienia samobójstwa. Jeśli dusza zostaje zaatakowana i staje się nieczysta - choć trochę - jego forma stanie się częściowo lub całkowicie bezużyteczna; na przykład matowa, rozdarta, złamana, itp.

Zamiana w boski oręż Edytuj

Kiedy bóg widzi wolnego, czystego ducha i chce zamienić go w swój oręż, musi nadać mu imię. Imię jest zapisane w kanji używając własnego życia boga i dwóch sposobów wymowy znaku: rdzenne japońskie (kun'yomi) i sinojapońskie (on'yomi). Znak kanji zostaje naniesiony na ciało duszy, jako znak przynależności do boga.

Pierwsza wymowa kanji, czyli kun'yomi, to nazwa ludzka oręża. Dzięki temu imieniu oręża moze wracać do swojej ludzkiej postaci, gdy tylko bóg wezwie to imię. Zazwyczaj kolejna kanji dodawana do imienia przez boga służy za swoiste "nazwisko", "nazwę klanu" boga. Na przykład u Yato jest to "ne" (音), u Tenjina "yu" (喩), u Kofuku "dai" (大), oraz u Bishamon są dwa nazwiska - jedno ze starego klanu "ma" (麻) dla Kazumy i "ha" (巴) dla reszty swoich oręży.

Druga wymowa opiera się na on'yomi i służy do zamieniania oręż w broń lub w inny przedmiot. Zazwyczaj do końca tego imienia dodaje się "ki" (器), by nazwa oręża stała się nazwą dla broni lub przedmiotu.

Różne oręża mogą stawać się różnymi broniami i przedmiotami, tak na przykład Yukine staje się ostrzami, Mayu fajką, Daikoku wachlarzem, Kazuma kolczykiem, Kuraha lwem, Kinuha biczem, Karuha i Kazuha pistoletami, itp.

Znane Boskie Oręża Edytuj

kanji kun'yomi on'yomi wymowa

chińska

znaczenie jako

człowiek

jako broń

/przedmiot

właściciel
Yuki Setsu xuě śnieg Yukine (雪音) Sekki

(雪器)

Yato
Tomo Han bàn partner Tomone (伴音) Hanki

(伴器)

dawniej Yato
Sakura Ou drzewo wiśni,

kwiat wiśni

Sakura(桜) Ouki

(桜器)

dawniej Yato
Hiiro Hi fēi purpura Hiiro(緋) Hiki

(緋器)

dawniej Yato
Makoto Shin dào czystość Mayu(真喩) Shinki

(眞器)

Tenjin
Kuro Koku hēi czerń Daikoku(大黒) Koki

(黒器)

Kofuku
Kazu Chou zhào Kazuma(兆麻) Chouki

(兆器)

Bishamonten
Kura Kin qūn rodzaj

spichlerza

Kuraha(囷巴) Kinki

(囷器)

Bishamonten
Tsugu Shou shào Tsuguha(紹巴) Shouki

(紹器)

dawniej Bishamonten
Kazu Su shǔ

shù

shuò

Kazuha(數巴) Sūki

(數器)

Bishamonten
Karu Gai Karuha(刈巴) Gaiki

(刈器)

Bishamonten
Aki Shuu qiū jesień Akiha(秋巴) Shūki

(秋器)

Bishamonten
Yugi Sai chá Yugiha(靫巴) Saiki

(靫器)

Bishamonten
Kinu Jin rèn Kinuha(紝巴) Jinki

(紝器)

Bishamonten
Tsutsu Tou tǒng lufa Tsutsumi(筒弥) Touki

(筒器)

Ebisu
Mizuchi Chi chī mitologiczny

potwór wodny

Mizuchi(螭) Chiki

(螭器)

Fujisaki Kouto
Ki Ou huáng żółty Kiun(黄云) Ouki

(黄器)

Takemikazuchi

Kiedy bóg potrzebuje swojego oręża w formie broni, przyzywa imię tej broni, tak na przykład Yato mówi: "Przybądź, Sekki!", kiedy chce zamienić Yukine w broń. Po tym, gdy Yato potrzebuje broni, i chce z powrotem zamienić oręża w człowieka, krzyczy "Wróć, Yuki!", po czym Sekki wraca w postać Yukine.

Umiejętności Świętych Broni Edytuj

Długość Życia Edytuj

Błogosławione Regalia Edytuj

Obowiązki boga co do oręża Edytuj

Po nadaniu orężu imienia bóg zobowiązany jest do zapewnienia mu schronienia, ubioru, jedzenia, picia i innych podstawowych rzeczy potrzebnych do życia. Bóg powinien również szkolić swój oręż, jeśli ono dopiero niedawno się nim stał.

Bóg ponosi tez odpowiedzialność za wszystkie grzechy oręża, biorąc na siebie wszystkie jego uczucia i emocje. Obciążenia te bóg odczuwa jako przeszywający ból, który nasila się wraz z wagą grzechu lub nasileniu uczucia.

Oprócz bólu, na ciele boga może pojawić się skażenie. Jeśli oręż nie zaprzestanie źle postępować, a przeciw zanieczyszczeniu nie podejmie się żadnych środków, zaraza rozprzestrzeni się po całym ciele, powodując nagłe pogorszenie się stanu boga, a w skutku jego śmierć.

Najbardziej strzeżoną tajemnicą boga jest dawne imię i przeszłość oręża. Nigdy nie opowiadają swjemu orężu o ich dawnym życiu i o tym, jak umarli. Rozmyślanie o tym może sprawić, że ayakashi zacznie karmić się orężem, powoli je pochłaniając. Gdy oręż jest jeszcze w stanie do odratowania, przeprowadzana jest Puryfikacja z udziałem innych oręży. Jeśli ona nie zadziała, bóg jest zmuszony do zabicia oręża opętanego przez ayakashi.

Obowiązki wobec boga Edytuj

Oręż powinno zawsze słuchać poleceń swojego mistrza, kontrolować swoje emocje oraz wystrzegać się pokus, które prowadzą do popełnienia grzechu. Przez imię orężu jest stale połączony z bogiem, przez co każde zakłócenie - grzech, intesywne emocje, śmierć - jest boleśnie odczuwane przez boga.

Logicznie rzecz biorąc, gdy dusza staje się orężem i łaczy się z bogiem, to obie strony powinny odczuwać ból związany z niewłaściwym postępowanie drugiej strony. Lecz tak nie jest, ból może przesyłać tylko oręż do boga. Dzieje się tak, ponieważ oręż kiedyś było człowiekiem, a ludzie podlegają koncepcji dobra i zła, grzechu, nieba i piekła, Bogowie nie mają takich ograniczeń, dlatego "każde dzieło boga jest prawe".

Gdy bóg czuje ból spowodowany przez różne czyny oręża, to jest ono zobowiązane do podjęcia wszelkich środków, by zapobiec dalszemu odczuwaniu przez boga bólu. Zwykle odprawiony jest tez rytuał zwany Puryfikacją, który ma oczyszcić oręż. Gdy on nie zadziała, bóg powinien zabić oręż, lecz na przykład Yato nie chciał zabić Yukine i dawał mu szansę do zmiany aż prawie zmarł.

Dla oręża jest też nieetycznym kłaniać się innemu bogu, kiedy jest się już w służbie u boga. Tak jak Yukine chciał się ukłonić przed Tenjinem, lecz ostrzeżono go przed nieuprzejmością tego czynu wobec Yato.

Uwolnienie Imienia Edytuj

Nora Edytuj

Największy Sekret Boga Edytuj

Największym sekretem bogów w Noragami jest prawdziwe imię ich oręży, którego bóstwo nie może im zdradzić. W razie gdy Boski Oręż pozna swoje prawdziwe imię z poprzedniego życia powrócą jego wspomnienia i żal może przemienić je w demona.